Scroll to top
Contact
Maria-Theresiastraat 123
BE-3000 Leuven
contact@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬
Ondernemingsnummer:
0745683738

RPR Ondernemingsrechtbank
Leuven

Over het ziekenhuis van de toekomst wordt nu beslist

Welke toekomst heeft uw ziekenhuis? Het is een vraag die bestuurders, directies en medische raden zich vandaag meermaals stellen.
De ziekenhuiswereld verandert immers in snel tempo en van alle kanten dringen zich veranderingen op:

  • Ziekenhuizen worden verplicht zich te herorganiseren in erkende klinische netwerken met een rechtspersoonlijkheid.
  • Dit impliceert nieuwe vormen van associaties voor de artsen en andere zorgverleners die er werken.
  • De Vlaamse gemeenschap maakt strategische investeringssteun in de toekomst afhankelijk van een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan.
  • De financiering evolueert naar meer geïntegreerde, op resultaat gebaseerde modellen i.p.v. op prestaties.
  • Medische innovaties presenteren zich razendsnel. Digitalisering vervangt administratieve processen en maakt nieuwe organisatiemodellen mogelijk. Mobile health laat monitoring en consultaties op afstand toe.
  • De integratie tussen lichamelijke en geestelijke ziekenhuiszorg vraagt om verregaande strategische reflecties en samenwerkingen.
  • En dan zijn er nog de hoge verwachtingen op vlak van transmurale zorgafstemming, het revalidatieaanbod, uitbouw van de ‘longterm care’ enzovoort, enzovoort.

U kan als betrokkene op verschillende manieren reageren: ‘we doen wat de overheid verplicht maar met een maximaal behoud van autonomie en zeggenschap’, ‘we organiseren een juridisch verweer’, of ‘we onderkennen de zinvolheid van de evolutie en reageren op een proactieve manier’. Als ook u op zoek bent naar de beste strategie om proactief de eigen missie in een nieuw ziekenhuislandschap waar te maken, dan kan WhoCares u daarbij helpen. Een noodzaak, want vandaag wordt bepaald wie morgen succesvol zal zijn.

WhoCares?! maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van de website.