Scroll to top
Contact
Maria-Theresiastraat 123
BE-3000 Leuven
contact@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬
Ondernemingsnummer:
0745683738

RPR Ondernemingsrechtbank
Leuven

Oog voor kwaliteit van zorg én van leven

 

Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, tegen het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Vanuit deze definitie vertrekt een heel andere aanpak van zorgondersteuning in de eerste lijn. Met doelen als empowerment van patiënten, aanvaarden van goal oriënted care op basis van evidence based medicin verandert de hele eerste lijn van organisatievorm.
Praktijken in zorg in de eerste lijn organiseren zich best met de lokale zorgvragers tot buurtnetwerken en participeren in samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszones, op regionaal niveau. Vanuit een verbindend perspectief, en met inhoudelijke, juridische en financiële expertise om dergelijke samenwerking mogelijk te maken, biedt WhoCares?! ondersteuning.
We richten ons hierbij op zorgverleners, welzijnswerkers en lokale bestuurders. We werken in een breed spectrum, van preventie tot palliatie, van individuele sectoren in de thuissetting tot voorzieningen die gespecialiseerde opvang doen. We zijn in het bijzonder gedreven om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood meer stem te helpen geven.
We onderschrijven de quadruple aim doelstellingen: middelen bewaken, zorg efficiënt inzetten, met oog voor kwaliteit van zorg én van leven, ook voor hen die zorg verlenen. We gaan voor niets minder.
WhoCares?! maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van de website.