Scroll to top
Contact
Maria-Theresiastraat 123
BE-3000 Leuven
contact@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬
Ondernemingsnummer:
0745683738

RPR Ondernemingsrechtbank
Leuven

Vandaag, en ook morgen.

Wij ondersteunen organisaties uit de zorg- en welzijnssector die de uitdagingen aanpakken.

Dit zijn onze

Waarden en principes

01.

Maximaal eigenaarschap
ligt bij de klant

Het eigenaarschap van het traject/proces blijft bij onze klant. Wij begeleiden, ondersteunen, formuleren voorstellen, ontwikkelen, verfijnen structuren en processen … maar we eigenen ons nooit het proces of de inhoud toe.

03.

Focus op outcome in plaats van output

Duurzame verandering binnen organisaties staat bij ons voorop. Dat betekent dat we van bij de start focussen op de ‘outcome’ en niet zozeer op de ‘output’. Op welke punten moet de organisatie anders functioneren en wat betekent dit concreet? Wat doen mensen anders en wat is daarvan het belang, de winst voor de organisatie?

Al te vaak worden resultaten geformuleerd in outputtermen. Het gaat dan om een nieuwe structuur, een nieuwe tool of werkwijze zonder aan te geven waarom deze nodig zijn en waartoe dit moet dienen. Voor ons is het cruciaal om van bij de start de vraag én de verwachte resultaten scherp te formuleren, zowel in zichtbaar veranderd gedrag als in opbrengst voor de organisatie.

02.

Participatie en co-creatie.

We zien te vaak dat een select groepje het veranderingsproces uittekent … waarna het vastloopt bij de implementatie. Wij gaan volop voor de participatie van alle betrokkenen. Participatie staat voor ons gelijk aan het creëren van nieuwe inzichten en ideeën door verschillende soorten kennis te delen. Die integratie van denken, beslissen en doen, versterkt het engagement en de daadkracht van alle betrokkenen.  Onze aanpak gaat vér voorbij vrijblijvende inspraak.

04.

Netwerk inzetten

Het activeren van het gehele netwerk van een organisatie is erg belangrijk in ons werk. Maar ook zelf hebben we een groot netwerk opgebouwd door de vele opdrachten en contexten waarin onze medewerkers en consultants hebben gewerkt. Hierdoor kunnen we vaak snel en gericht de nodige expertise binnenbrengen. We stellen ons eigen netwerk dan ook op de meest efficiënte manier ter beschikking aan iedereen die het nodig heeft.

05.

Voortdurend evalueren en bijsturen

We hechten er belang aan om al onze opdrachten te eindigen met een evaluatie en globale debriefing, maar ook tussentijds vinden we het belangrijk daar aandacht voor te hebben. Telkens opnieuw goed onderzoeken waar we staan we. Wat werkt, wat werkt niet? Hoe verloopt de samenwerking? … Zo bekijken we welke stappen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Op die manier delen we onze kennis over het begeleiden van complexe veranderingsprocessen met onze opdrachtgever en hoeden we ons voor een rigide projectaanpak.

Approach

Organisaties in de social profit staan vandaag voor grote uitdagingen.

Keuzes dringen zich op. Op macroniveau, maar vaak ook op microniveau. Expliciet én impliciet. Op strategisch én organisatorisch vlak. In de bestuurskamers, maar ook in de dagelijkse praktijk op het werkterrein. Alle sectoren ondervinden de impact: de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, de woon- en ouderenzorg, het ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking, de eerste lijn, de thuiszorg, de ziekenhuizen, …

WhoCares?! maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van de website.