Scroll to top
Contact
Maria-Theresiastraat 123
BE-3000 Leuven
contact@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬
Ondernemingsnummer:
0745683738

RPR Ondernemingsrechtbank
Leuven
0
Een nieuwe speler in de sector. Een bedrijf dat kennis, competentie en ervaring samenbrengt om te antwoorden op de uitdagingen.
0
Medewerkers met jarenlange ervaring
in zorg en welzijn, die organisaties ondersteunen die de uitdagingen aanpakken.

Nieuw, maar toch vertrouwd

Ons team.

Wij, WhoCares?!, zijn een nieuwe speler in de sector. En toch. Onze medewerkers hebben een jarenlange ervaring als professionals in zorg en welzijn. We delen met elkaar de overtuiging dat er in zorgend en ondersteunend Vlaanderen ruimte is voor een nieuw consultancybedrijf. Een bedrijf dat kennis, competentie en ervaring samenbrengt om te antwoorden op de uitdagingen.

Maaike Van Overloop

Embracing health goals

Quadruple aim in zorg verbindt iedereen. Efficiënt en kwaliteitsvol voor de zorgvrager én zingeving bij de zorgverstrekker. Bouwen aan zorg zonder lijnen is de nieuwe stap.

maaike.van.overloop@whocares.be
Tel: +32 473 80 40 71‬

Maaike Van Overloop
Catherine Carton

Transforming beyond words

Gesterkt met heel wat ervaring, kennis en inzichten ondersteun ik mensen en organisaties tijdens ingrijpende veranderingsprocessen.

catherine.carton@whocares.be
Tel: +32 476 96 14 69‬

Catherine Carton
Marleen Dethier

Because you count

Intersectorale samenwerking kán: met complementaire kennis vanuit een gedeeld maatschappelijk belang. Hierbij is participatie mijn focus. Omdat jij telt.

marleen.dethier@whocares.be
Tel: +32 497 24 32 42

Marleen Dethier
Pieter Demeester

Solutions through listening.

De weg ergens naartoe is minstens zo belangrijk dan het einddoel. Mijn ervaring bevindt zich op de kruising van people, process, project en change management.

pieter.demeester@whocares.be
Tel: +32 497 05 63 02

Pieter Demeester
Stef Steyaert

Dealing with complexity

Mijn passie is om mensen hun belangen te laten verbinden met die van anderen, door naar nieuwe oplossingen te zoeken die nieuwe werelden creëren.

stef.steyaert@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬

Stef Steyaert
Jo Vandeurzen

Time for strategic decisions

Levenskwaliteit realiseren voor kwetsbare mensen is de missie van je organisatie. Ik help jou bij een scherpe analyse én daarvoor de juiste strategische keuze te maken.

jo.vandeurzen@whocares.be

Jo Vandeurzen
Zohra Diouani

Together we can work hard and smile even harder!

De zorg- en welzijnssector toegankelijk maken voor iedereen is mijn drijfveer! Werken voor en mét kwetsbare doelgroepen. In samenwerking met alle partners.

zohra.diouani@whocares.be
Tel: +32 487 70 30 25

Zohra Diouani
Katrijn Clemer

Never stop imagining

Elk verhaal begint met verbeelding en enthousiasme. Gesterkt door mijn ervaring in zorg en wetenschap ga ik mee op pad van idee tot realisatie.

katrijn.clemer@whocares.be
Tel: +32 493 39 78 39

Katrijn Clemer
Grieke Forceville

Habits are not necessities.

Eigen en gedeeld leiderschap zijn belangrijke bouwstenen om je missie te realiseren. Ik help je graag om het leiderschap in jouw organisatie of netwerk te versterken.

grieke.forceville@whocares.be
Tel: +32 498 24 47 99

Grieke Forceville

Inge Wouters

Experience you can trust

Gedreven, ondernemende expert in de gezondheidszorg met visie en een hart voor mensen die organisaties mee wil begeleiden en ondersteunen om te versterken en te verbeteren.

inge.wouters@whocares.be
Tel: +32 475 94 88 47

Inge Wouters
Inge Pelemans

Connecting the dots.

Van scherpe probleemanalyse tot pragmatische implementatie van oplossingen, continu zoekend naar verbeterde linken tussen wat zich in organisaties aan de ‘bovenkant’ aftekent en wat ‘onder’ stroomt.

inge.pelemans@whocares.be
Tel: +32 479 46 49 30

Inge Pelemans

We co.

Partners

WE COOPERATE WITH DIFFERENT PARTNERS.

Diverge helpt innovatieve organisaties in het ecosysteem rond gezondheid en zorg met het ontwikkelen en beheren van hun projecten, programma’s, bedrijf, partnerships en/of klanten – niet louter doorheen adviezen, maar met beide voeten mee in de klei.

Strategic and operational consultancy to health care institutions, hospitals & commercial companies. Experienced consultants guiding you in a process of co-creation towards a quantum leap forward.

WhoCares!?

Wij zijn waardegedreven, u toch ook?

WhoCares?! is overtuigd van de meerwaarde van waardegedreven zorg. Zorg en ondersteuning dienen te vertrekken vanuit een duidelijke visie op hun maatschappelijk belang en de explicitering van centrale waarden.  Als consultancybedrijf doen we geen uitspraken over welke waardenkaders hierbij ‘beter’ zijn dan andere. Wel geloven wij niet in de organisatie van zorg vanuit een streven naar geldelijke winst. Zorg vertrekt voor ons vanuit een fundamenteel geloof dat zorg geven en krijgen bijdraagt aan een betere, menswaardige wereld.

Bij onze aanpak stellen we volgende bijkomende waarden en principes voorop:

Maximaal eigenaarschap ligt bij de klant

Het eigenaarschap van het traject/proces blijft bij onze klant. Wij begeleiden, ondersteunen, formuleren voorstellen, ontwikkelen, verfijnen structuren en processen … maar we eigenen ons nooit het proces of de inhoud toe.

Participatie en co-creatie

We zien te vaak dat een select groepje het veranderingsproces uittekent … waarna het vastloopt bij de implementatie. Wij gaan volop voor de participatie van alle betrokkenen. Participatie staat voor ons gelijk aan het creëren van nieuwe inzichten en ideeën door verschillende soorten kennis te delen. Die integratie van denken, beslissen en doen, versterkt het engagement en de daadkracht van alle betrokkenen.  Onze aanpak gaat vér voorbij vrijblijvende inspraak.

Focus op outcome in plaats van output

Duurzame verandering binnen organisaties staat bij ons voorop. Dat betekent dat we van bij de start focussen op de ‘outcome’ en niet zozeer op de ‘output’. Op welke punten moet de organisatie anders functioneren en wat betekent dit concreet? Wat doen mensen anders en wat is daarvan het belang, de winst voor de organisatie? Al te vaak worden resultaten geformuleerd in outputtermen. Het gaat dan om een nieuwe structuur, een nieuwe tool of werkwijze zonder aan te geven waarom deze nodig zijn en waartoe dit moet dienen. Voor ons is het cruciaal om van bij de start de vraag én de verwachte resultaten scherp te formuleren, zowel in zichtbaar veranderd gedrag als in opbrengst voor de organisatie.

Netwerk inzetten

Het activeren van het gehele netwerk van een organisatie is erg belangrijk in ons werk. Maar ook zelf hebben we een groot netwerk opgebouwd door de vele opdrachten en contexten waarin onze medewerkers en consultants hebben gewerkt. Hierdoor kunnen we vaak snel en gericht de nodige expertise binnenbrengen. We stellen ons eigen netwerk dan ook op de meest efficiënte manier ter beschikking aan iedereen die het nodig heeft.

Voortdurend evalueren en bijsturen

We hechten er belang aan om al onze opdrachten te eindigen met een evaluatie en globale debriefing, maar ook tussentijds vinden we het belangrijk daar aandacht voor te hebben. Telkens opnieuw goed onderzoeken waar we staan we. Wat werkt, wat werkt niet? Hoe verloopt de samenwerking? … Zo bekijken we welke stappen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Op die manier delen we onze kennis over het begeleiden van complexe veranderingsprocessen met onze opdrachtgever en hoeden we ons voor een rigide projectaanpak.

WhoCares!?

Wat wij u bieden?

Missie, visie, strategie- en beleidsontwikkeling

Wij begeleiden deze processen in nauwe interactie met de opdrachtgever en met bijzondere aandacht voor het includeren van alle betrokkenen. Wij voeden deze processen ook inhoudelijk en dagen de deelnemers uit om verder te denken en te kijken. Als u wenst, ondersteunen wij het hele traject: van het formuleren van de eerste ideeën tot het uitschrijven van een concrete strategie en het bijhorende beleidsplan. We doen dit zowel voor bestaande als nieuwe zorgorganisaties.

Organisatieadvies en -begeleiding

Wij ontwerpen structuren en werkprocessen, denken mee na over interne en externe samenwerkingsvormen, gaan mee op zoek naar slimme manieren van ondernemen, functioneren en werken. Waar wenselijk ontwikkelen we mee de projecten om beoogde veranderingen te implementeren.

We doen dit als begeleiders of zelfs in een leidende rol, als u dat wenst. Voor complexe veranderingstrajecten zijn we in staat een samenhangend veranderprogramma vorm te geven. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de juiste rolverdeling met het oog op het maximaliseren van onze toegevoegde waarde, mét behoud van uw eigenaarschap, volgens uw draagkracht.

Managementondersteuning en coaching van medewerkers

Plannen maken, strategieën uitwerken, organisatievormen opzetten … is één ding, uw managers en medewerkers de tools en instrumenten in handen geven om veranderingstrajecten ook echt in de praktijk waar te maken, is nog iets anders. Daarom kunnen we ook in de coaching van u en uw medewerkers het verschil maken.

Juridische en financiële ondersteuning en advies

Statuten, huishoudelijke reglementen, samenwerkingsakkoorden, contracten … wij kijken naar het totaalplaatje en denken mee na over juridische oplossingen en mogelijkheden, in functie van het traject dat uw organisatie wil bewandelen. Ook op vlak van financieringsmogelijkheden, boekhouding, financieel beheer, tot het berekenen van nieuwe business cases, kunnen wij uw partner zijn.

Voeren van een diversiteitsbeleid

Zorg en welzijn verkleuren in snel tempo. Een zorgorganisatie die inspeelt op die diversiteit, die in staat is om ook hoogwaardige zorg te bieden aan mensen met andere etnische of culturele achtergronden, die een personeelsbeleid voert om mensen met een migratieachtergrond naadloos in te passen in de organisatie, heeft op veel vlakken een – concurrentieel – streepje voor op anderen. Wij kunnen u ondersteunen bij het voeren van een integraal diversiteitsbeleid, zowel naar medewerkers als in het omgaan met cliënten, patiënten en bewoners.

Testimonials

Wat onze klanten zeggen
over onze samenwerking.

Co-creatie, participatie en een waardegedreven aanpak

Door de grondige kennis van WhoCares?! van het Vlaamse zorglandschap, een zorgvuldig programmamanagement en een resultaatsgericht belanghebbendenmanagement zijn ze erin geslaagd om op zeer korte tijd alle zorgactoren, betrokken bij de Vlaamse contactopsporing en de oprichting van de vaccinatiecentra, structureel te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. Co-creatie, participatie en een waardegedreven aanpak met respect voor de eigenheid van de organisatie stonden hierbij centraal.
Thomas Boeckx

Teamhoofd Eerste Lijn, Agentschap Zorg en Gezondheid

Nieuwe adem

“De gesprekken en teambijeenkomsten met Catherine als facilitator hebben voor een nieuwe adem en vernieuwd (zelf)vertrouwen gezorgd.”
Prof. Dr. Myriam Van Winckel

Afdelingshoofd, UZ Gent

Innovatie en interdisciplinaire samenwerking

Marleen is al jaren een voortrekker wat betreft innovatie en interdisciplinaire samenwerking. Naast die inspirerende visie heeft ze ook nog een hoop energie en “people skills” om daar ook echt aan te werken. In het kort: iemand waar je veel aan hebt…
Lieven Zwaenepoel

Voorzitter van de Algemeen Pharmaceutische Bond, APB

Integratie van zorg en welzijn

In de transitie van de eerste lijn heeft Maaike altijd een voortrekkersrol gespeeld waarbij de integratie van zorg en welzijn voor haar cruciaal is.
Dr. Roel Van Giel

Voorzittter Domus Medica

WhoCares?! maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van de website.