Scroll to top
Contact
Maria-Theresiastraat 123
BE-3000 Leuven
contact@whocares.be
Tel: +32 496 80 71 17‬
Ondernemingsnummer:
0745683738

RPR Ondernemingsrechtbank
Leuven

Wat wij u bieden

WhoCares?!
Participatief, duurzaam en efficiënt.

5 domeinen

Missie, visie, strategie- en beleidsontwikkeling.

Wij begeleiden deze processen in nauwe interactie met de opdrachtgever en met bijzondere aandacht voor het includeren van alle betrokkenen. Wij voeden deze processen ook inhoudelijk en dagen de deelnemers uit om verder te denken en te kijken. Als u wenst, ondersteunen wij het hele traject: van het formuleren van de eerste ideeën tot het uitschrijven van een concrete strategie en het bijhorende beleidsplan. We doen dit zowel voor bestaande als nieuwe zorgorganisaties.

Organisatieadvies en -begeleiding.

Wij ontwerpen structuren en werkprocessen, denken mee na over interne en externe samenwerkingsvormen, gaan mee op zoek naar slimme manieren van ondernemen, functioneren en werken. Waar wenselijk ontwikkelen we mee de projecten om beoogde veranderingen te implementeren.

We doen dit als begeleiders of zelfs in een leidende rol, als u dat wenst. Voor complexe veranderingstrajecten zijn we in staat een samenhangend veranderprogramma vorm te geven. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de juiste rolverdeling met het oog op het maximaliseren van onze toegevoegde waarde, mét behoud van uw eigenaarschap, volgens uw draagkracht.

Managementondersteuning en coaching van medewerkers

Plannen maken, strategieën uitwerken, organisatievormen opzetten … is één ding, uw managers en medewerkers de tools en instrumenten in handen geven om veranderingstrajecten ook echt in de praktijk waar te maken, is nog iets anders. Daarom kunnen we ook in de coaching van u en uw medewerkers het verschil maken.

Juridische en financiële ondersteuning en advies

Statuten, huishoudelijke reglementen, samenwerkingsakkoorden, contracten … wij kijken naar het totaalplaatje en denken mee na over juridische oplossingen en mogelijkheden, in functie van het traject dat uw organisatie wil bewandelen. Ook op vlak van financieringsmogelijkheden, boekhouding, financieel beheer, tot het berekenen van nieuwe business cases, kunnen wij uw partner zijn.

Voeren van een diversiteitsbeleid

Zorg en welzijn verkleuren in snel tempo. Een zorgorganisatie die inspeelt op die diversiteit, die in staat is om ook hoogwaardige zorg te bieden aan mensen met andere etnische of culturele achtergronden, die een personeelsbeleid voert om mensen met een migratieachtergrond naadloos in te passen in de organisatie, heeft op veel vlakken een – concurrentieel – streepje voor op anderen. Wij kunnen u ondersteunen bij het voeren van een integraal diversiteitsbeleid, zowel naar medewerkers als in het omgaan met cliënten, patiënten en bewoners.

Waarin we u kunnen ondersteunen?

We do.

Testimonials

Wat onze klanten zeggen
over onze samenwerking.

Co-creatie, participatie en een waardegedreven aanpak

Door de grondige kennis van WhoCares?! van het Vlaamse zorglandschap, een zorgvuldig programmamanagement en een resultaatsgericht belanghebbendenmanagement zijn ze erin geslaagd om op zeer korte tijd alle zorgactoren, betrokken bij de Vlaamse contactopsporing en de oprichting van de vaccinatiecentra, structureel te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. Co-creatie, participatie en een waardegedreven aanpak met respect voor de eigenheid van de organisatie stonden hierbij centraal.
Thomas Boeckx

Teamhoofd Eerste Lijn, Agentschap Zorg en Gezondheid

Innovatie en interdisciplinaire samenwerking

Marleen is al jaren een voortrekker wat betreft innovatie en interdisciplinaire samenwerking. Naast die inspirerende visie heeft ze ook nog een hoop energie en “people skills” om daar ook echt aan te werken. In het kort: iemand waar je veel aan hebt…
Lieven Zwaenepoel

Voorzitter van de Algemeen Pharmaceutische Bond, APB

Nieuwe adem

“De gesprekken en teambijeenkomsten met Catherine als facilitator hebben voor een nieuwe adem en vernieuwd (zelf)vertrouwen gezorgd.”
Prof. Dr. Myriam Van Winckel

Afdelingshoofd, UZ Gent

WhoCares?! maakt gebruik van cookies voor het goed functioneren van de website.