Een eerstelijnszone is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaald gebied. Er zijn 60 eerstelijnszones over gans Vlaanderen. Ze delen kennis, stemmen hun activiteiten op elkaar af en kijken naar wat de lokale gemeenschap nodig heeft om de zorg te verbeteren. Er wordt informatie gedeeld met de sectoren en er worden  vormingen en netwerkmomenten georganiseerd.

De Eerstelijnszones

WhoCares? deed al meerdere projecten op vraag van de zorgraden in ELZ Antwerpen Centrum, ELZ Kemp en Duin, ELZ Kempenland, ELZ Mechelen-Katelijne, ELZ Zuid-Oost Limburg en ELZ Zuidoost Hageland. Zo werden we gevraagd om de zorgraad te helpen enerzijds bij het evolueren naar een sterke netwerkorganisatie, en anderzijds om aanvullend de interne procedures hieromtrent te stroomlijnen en te verankeren.

 

Een andere opdracht omvatte het opzetten en interpreteren van een data-analyse, of het mee helpen vorm geven van zorg- en welzijnsknopen.

 

Ook tijdens de COVID pandemie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben WhoCares? Consultants bijgedragen, hetzij als programma-manager of HR manager bij meerdere eerstelijnszones.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

De Eerstelijnszones