PRIVACYVERKLARING

 

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2024

 

In deze privacyverklaring geven we transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. We verduidelijken welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze website en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze precies gebruiken.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WhoCares? houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

WhoCares? is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

WhoCares? CV
Maria-Theresiastraat 123
3000 Leuven
[email protected]

 

U kan onze Functionaris gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) via hetzelfde e-mailadres contacteren.

 

ONS PRIVACYBELEID – UW PRIVACYRECHTEN

 

Dit privacybeleid is van toepassing op deze site. Dit beleid beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke informatie die we zowel online als offline verzamelen. Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder gedetailleerder uitgelegd.

 

Welke informatie we hebben en waar we deze verkrijgen

 

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over u wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, contact met ons opneemt en onze website en sociale media gebruikt.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom

 

We verzamelen en gebruiken uw gegevens om tal van redenen, zoals om u te helpen toegang te krijgen tot de informatie die u interesseert, om nieuws te delen, voor marketingdoeleinden en zoals anderszins vereist door de wet.

 

Met wie delen we uw gegevens en waarom

 

We kunnen uw gegevens delen met derde partijen die betrokken zijn bij de geleverde dienst.

 

Uw keuzes en rechten

 

U kunt onder andere kiezen of u marketing van ons wilt ontvangen. U heeft ook recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben.

 

Zorg dragen voor uw informatie

 

We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en om deze veilig te verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen of feedback heeft over deze verklaring, of over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Welke informatie we hebben en waar we deze verkrijgen

 

Wij verzamelen informatie van en over u.

 

Contact- en factuurgegevens. Wanneer u een account aanmaakt, klant wordt of aan andere aankoop maakt, kunnen wij uw contact- en factuurgegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en betaalinformatie.

Informatie die u plaatst. Wij verzamelen informatie die u in een openbare ruimte op onze website of op een sociale-mediasite van derden plaatst.

Demografische informatie. We kunnen informatie verzamelen zoals uw leeftijdscategorie, ras of geslacht, of informatie over evenementen die u leuk vindt of producten die u koopt. We kunnen dit bijvoorbeeld verzamelen als onderdeel van een enquête.

Toegankelijkheidsinformatie. We kunnen gegevens over uw gezondheidsvereisten verzamelen als u toegankelijkheidsvereisten heeft bij het bijwonen van evenementen.

Andere informatie. We kunnen informatie verzamelen over de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan kwam, de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat, en hoe u onze site wel of niet hebt gebruikt.

 

Wij verzamelen informatie op verschillende manieren.

 

Wij verzamelen informatie rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld als je een klant wordt of je inschrijft voor een actie. We verzamelen ook informatie als u een opmerking op onze websites plaatst of ons een vraag stelt.

Wij verzamelen passief informatie van u. We gebruiken trackingtools zoals browsercookies.

Wij krijgen informatie over u van derden. Als u bijvoorbeeld een sociale-mediafunctie op onze website gebruikt of berichten plaatst op een sociale-mediaplatform, zal de sociale-mediasite ons enige informatie over u verstrekken.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom

 

We gebruiken informatie zoals hier openbaar gemaakt en beschreven.

 

Wij gebruiken informatie om u producten en diensten te leveren. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling te verwerken en u klantenondersteuning te bieden. Dit omvat ook het sturen van e-mails over uw account of een aankoop. We kunnen ook contact met u opnemen over dit beleid of de voorwaarden van onze website.

Wij gebruiken gegevens om te reageren op uw verzoeken of vragen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om uw inschrijving voor een evenement of wedstrijd te bevestigen. U kunt ons de gegevens van uw vriend verstrekken, bijvoorbeeld via onze verwijzingsservice om een ​​vriend over onze website te vertellen. We zullen de informatie van uw vriend alleen gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren. Uw vriend kan contact met ons opnemen om ons te vragen zijn of haar gegevens te verwijderen.

Wij gebruiken informatie om onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen uw gegevens gebruiken om uw ervaring met ons aan te passen. Dit kan het weergeven van inhoud omvatten op basis van uw voorkeuren.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze website, producten en diensten beter te maken. We kunnen informatie die we van u krijgen, combineren met informatie over u die we van derden krijgen.

Wij gebruiken informatie voor veiligheidsdoeleinden. We gebruiken informatie om ons bedrijf, onze klanten of onze websites te beschermen. Dit omvat onder meer het opsporen of voorkomen van onrechtmatig gedrag.

Wij gebruiken informatie voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie sturen over speciale acties of aanbiedingen. Mogelijk vertellen we u ook over nieuwe functies of producten. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten zijn, maar uitzonderlijk ook boodschappen van derden waarvan wij denken dat u deze interessant vindt.

We gebruiken informatie zoals anderszins toegestaan ​​door de wet of zoals we u hiervan op de hoogte kunnen stellen. Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig of relevant is voor ons bedrijf. We bewaren ook informatie om geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af ​​te dwingen en anderszins wettelijk verplicht te zijn.

 

Met wie delen we uw gegevens en waarom:

 

Wij kunnen informatie delen met derden.

 

Wij delen informatie met derden die namens ons diensten verlenen. We delen bijvoorbeeld informatie met leveranciers die ons helpen bij het beheren van onze IT-infrastructuur of die uw aankopen uitvoeren. Sommige leveranciers zijn mogelijk buiten België en zelfs Europa gevestigd.

We zullen informatie delen met onze zakenpartners. Dit omvat een derde partij die een evenement of dienst levert, of die een locatie exploiteert waar we evenementen organiseren. Onze partners gebruiken de informatie die wij hen geven zoals beschreven in hun privacybeleid, waaronder mogelijk het sturen van marketingcommunicatie naar u. U moet dit beleid lezen om erachter te komen hoe zij met uw informatie omgaan.

We kunnen informatie delen als we denken dat dit nodig is om aan de wet te voldoen of om onszelf te beschermen. We delen bijvoorbeeld informatie om te reageren op een gerechtelijk bevel of dagvaarding. We kunnen ook informatie delen als een overheidsinstantie of onderzoeksinstantie daarom vraagt. Of we kunnen ook informatie delen wanneer we mogelijke fraude onderzoeken.

We kunnen informatie delen met elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan. Als een deel van ons bedrijf bijvoorbeeld wordt verkocht, kunnen we onze klantenlijst verstrekken als onderdeel van die transactie.

We kunnen uw informatie delen om redenen die niet in dit beleid worden beschreven. Wij zullen u dit vertellen voordat wij dit doen.

 

Uw keuzes en rechten

 

U heeft bepaalde keuzes over hoe wij uw gegevens gebruiken.

 

U kunt de gegevens die u ons heeft verstrekt wijzigen. Om informatie te corrigeren of te verwijderen of accountinstellingen bij te werken, neemt u contact met ons op via [email protected]

 

We brengen wijzigingen door zodra we kunnen. Deze informatie kan in onze back-upbestanden blijven. Als wij de gewenste wijzigingen niet kunnen doorvoeren, laten wij u dat weten en leggen wij uit waarom. Als u contact met ons opneemt en om toegang tot uw gegevens vraagt, reageren wij binnen 45 dagen.

 

U kunt cookies en trackingtools beheren.

 

U kunt tools bedienen op uw mobiele apparaten. U kunt bijvoorbeeld de GPS-locator of pushmeldingen op uw apparaat uitschakelen.

 

Wij hanteren standaard beveiligingsmaatregelen.

 

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw informatie te beschermen. De standaard beveiligingsmaatregelen die we gebruiken, zijn afhankelijk van het soort verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig zal zijn. Als u denkt dat er een ongeautoriseerd account is aangemaakt met uw naam, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

 

We slaan informatie op, zowel binnen als buiten België en Europa. U begrijpt en u gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens naar de Verenigde Staten kunnen overdragen. Deze site is onderworpen aan de wetten van België, die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als die in uw land.

 

Onze website kan links bevatten naar sites of diensten van derden waarover we geen controle hebben.

 

Als u op een van deze links klikt, wordt u naar websites geleid die wij niet controleren. Dit beleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van die websites. Lees het privacybeleid van andere websites aandachtig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites van derden. Onze site kan ook inhoud van derden weergeven die hun eigen cookies of trackingtechnologieën bevat. Wij hebben geen controle over het gebruik van deze technologieën.

 

Neem contact met ons op als u meer vragen heeft.

 

Als u vragen heeft over dit beleid of andere privacykwesties, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected]. Vermeld alstublieft geen gevoelige informatie in uw e-mail.

 

Wat we zullen doen als er een update van dit beleid is.

 

Van tijd tot tijd kunnen we onze privacypraktijken wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in dit beleid, zoals mogelijk vereist door de wet. We zullen ook een bijgewerkt exemplaar op onze website plaatsen. Controleer regelmatig onze site voor updates.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door WhoCares? verwerkt zodat wij:

 

  • u optimaal kunnen informeren over onze activiteiten en diensten door het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Dit gebeurt steeds met duidelijke toestemming van de betrokkene.
  • ons aanbod kunnen verbeteren en personaliseren. Dit enerzijds door het versturen van gericht bevragingen (met toestemming van de betrokkene) of via indirecte gegevensverzameling wanneer u gebruik maakt van onze online diensten (o.a. cookies).
  • u kunnen contacteren indien u hiervoor het initiatief heeft genomen.
  • u als klant optimaal kunnen ondersteunen. Zo maken we gebruik van uw gegevens om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  • onze financiële administratie correct kunnen voeren: het correct afhandelen van uw betaling(en) en eventuele betalingen aan u.
  • kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op verzoek van bevoegde autoriteiten.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Persoonsgegevens

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en/of verwerken:

 

Voor- en achternaam;
Thuisadres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Organisatie/sector/beroepsgroep;

 

Cookies

 

Daarnaast worden geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard via cookies en soortgelijke technologieën. Deze data omvat bv. het browser type of IP-adres, of je bezoekersgedrag op onze website of nieuwsbrief. Dit maakt het ons mogelijk onze website en nieuwsbrief permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

U kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website geplaatst worden door de instellingen van de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat cookies permanent vermeden worden. Reeds geplaatste cookies kunnen op elk moment via de browser verwijderd worden.

 

Met wie delen we uw gegevens?

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen zijn onder andere:

 

  • IT-leveranciers van de verschillende systemen en tools
  • Derden die namens WhoCares? de marketing op zich nemen.
  • Derden die namens WhoCares? instaan voor klantenadministratie en de financiële administratie.
  • Derden die IT-infrastructuur verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

WhoCares? sluit met deze derden verwerkersovereenkomst overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving, zodoende kunnen wij garanderen dat ook zij de nodige maatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

We gebruiken Mailchimp voor onze nieuwsbrief. Door aan te melden, aanvaard je dat je gegevens doorgestuurd worden naar Mailchimp voor verwerking. Lees hier meer over Mailchimps privacybeleid.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden delen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 

WhoCares? bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten

 

Vragen en klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

© 2024 Whocares cv. Alle rechten voorbehouden.