Onze visie

WhoCares? is een coöperatieve vennootschap, opgericht met een heldere visie. We geloven in een zorg- en welzijnssysteem dat de levenskwaliteit van elke persoon centraal stelt. Dit kunnen we realiseren wanneer mensen en organisaties nauw samenwerken en verbinden, intern en extern, over disciplines, lijnen en sectoren heen. Met veel passie bouwen we samen aan geïntegreerde zorg en ondersteuning.

Ons kompas

Onze dienstverlening wordt gedreven door de vijf krachtige waarden van de Quintuple Aim:

Zorg en ondersteuning voor het individu verbeteren

Gezondheid en welbevinden van de gehele bevolking verbeteren

Werkbaar werk voor professionals verzekeren

Meer waarde realiseren met de ingezette middelen

Inzetten op sociale rechtvaardigheid en inclusie

Onze waarden
Maximaal eigenaarschap bij de klant

In onze begeleiding laten we het eigenaarschap van het traject bij onze klant. We begeleiden, adviseren, formuleren voorstellen, ontwikkelen en verfijnen samen, maar zullen ons nooit het proces of de inhoud toe-eigenen. We staan voor een aanpak in partnerschap.

Participatie en co-creatie

Voor ons is participatie het samen op zoek gaan naar nieuwe inzichten en oplossingen, waar kennis en perspectieven elkaar ontmoeten. Het overstijgt louter inspraak. De integratie van denken, creëren én doen versterkt het engagement en de daadkracht van alle betrokkenen.

Focus op outcome

Voor ons staat duurzame verandering voorop. Dat betekent dat we van bij de start focussen op ‘outcome’ en niet zozeer op ‘output’. Steeds met de beoogde impact voor ogen.

Netwerk inzetten

Het activeren van het gehele netwerk is cruciaal in onze aanpak. Ook met ons eigen uitgebreide netwerk kunnen we vaak snel en doelgericht de nodige expertise mobiliseren. We delen ons netwerk graag met iedereen die het nodig heeft.

Evalueren en reflexief monitoren

We hechten er belang aan om opdrachten te eindigen met een evaluatie, maar ook tussentijds volgen we reflexief op. Waar staan we? Wat werkt, wat niet? Hoe loopt de samenwerking? Zo verduidelijken we steeds de stappen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Flexibel en op maat.

Zin om de krachten te bundelen?

Past onze kijk op geïntegreerde zorg en ondersteuning bij jou en je organisatie? 

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!