Actoren waarmee we verbinden

We bouwen bruggen tussen perspectieven, disciplines, organisaties en overheden, zowel intern als extern. Tussen diensten van dezelfde én van verschillende sectoren, lijnen of actoren. Tussen de situatie van vandaag en de toekomst van morgen.

Preventie
Eerstelijnszorg
Welzijnswerk
Gezins- en jongerenondersteuning

Lokale partnerschappen
Netwerken in zorg en welzijn
Familie- en patiëntenverenigingen

Ziekenhuizen
Forensische zorg
Revalidatievoorzieningen
Geestelijke gezondheidszorg

Thuiszorg
Ouderenzorg
Integrale jeugdhulp
Zorg voor personen met een beperking

Mutualiteiten
Koepelorganisaties
Beroepsverenigingen

Lokale besturen
Overheidsinstanties
Andere publieke instanties

Onze klanten

WhoCares? heeft veel ervaring in het begeleiden van instanties uit het hele zorg- en welzijnslandschap. Een greep uit de organisaties die al een traject met ons aflegden:

Bij WhoCares? waren we duidelijk op het juiste adres voor een gedegen kwalitatief onderzoek met participatie en integratie als hoofdingrediënten.

Roel Eerlingen,
Algemeen directeur van Integro

De gestructureerde en systematische aanpak en vasthoudendheid en betrokkenheid die we hebben ervaren, typeert de unieke kwaliteit van WhoCares?

Kristien Hebbrecht,
Directeur-Zorgmanager CGG

Kan je ook onze hulp gebruiken?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan.