Integro vzw is een woonzorggroep in Limburg die zich inzet voor een kleurrijk leven voor de bewoners, een kleurrijke werkomgeving voor de zorgtoppers en een kleurrijke samenwerking met externe partners. Integriteit, dialoog en kwaliteit zijn hun sleutelwaarden. Bewoners staan centraal in een social-profit aanpak en ze streven naar maximale betrokkenheid en inspraak.

Integro

WhoCares? ondersteunde Integro vzw in de formulering van leidende principes voor de vormgeving van de toekomstige woonzorg in Limburg. Ook ondersteunden we het directieteam en de raad van bestuur bij de opmaak van hun strategisch plan. Het beleidsteam van Sint-Jozef hielpen we navigeren in een complexe en veranderende context.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Integro