Opgroeien is tot stand gekomen door de samensmelting van Kind en Gezin, het toenmalige Agentschap Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Opgroeien valt onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Opgroeien draagt bij aan het Vlaams Regeerakkoord, de beleidsnota’s en het ondernemingsplan over de beleidsthema’s rond kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Ze ondersteunen 57 lokale Kind en Gezin-teams, in heel Vlaanderen en Brussel. Ze ondersteunen verder onder andere ook gemeenschapsinstellingen en Vlaamse detentiecentra voor jongeren, kinderopvang, jeugdhulp, adoptie en werken aan preventie rond gezins- en jongerenondersteuning. Opgroeien neemt ook ondersteunende en responsabiliserende taken op bovenlokaal niveau op voor de sector, zowel op casus-, organisatie- en netwerkniveau.

Opgroeien

In opdracht van Opgroeien begeleidt WhoCares? een participatief traject om te komen tot aanbevelingen met een actieplan om de ondersteuning van de kinderopvang optimaal te enten op de context in verandering.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Opgroeien