In het netwerk Emergo werken GGZ-organisaties en partners uit verschillende zorg- en welzijnsgerelateerde sectoren samen om gemeenschapsgerichte zorg te bieden aan volwassenen (18-65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Mechelen – Lier – Boom. De regio van Emergo omvat vijf eerstelijnszones. De netwerkpartners zetten zich gezamenlijk in voor het opzetten van zorgnetwerken en zorgcircuits in de regio door middel van vijf verschillende functies:

 

  • Het bevorderen van geestelijke gezondheid door preventieve activiteiten, het promoten van geestelijke gezondheidszorg, vroegtijdige detectie, screening en diagnose.
  • Het bieden van intensieve behandeling op locatie voor mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.
  • Het bevorderen van herstel en sociale inclusie door middel van rehabilitatie.
  • Het bieden van intensieve residentiële behandeling voor mensen die dit nodig hebben.
  • Het bieden van zorg in woonvormen wanneer het thuis- of vervangend thuisomgeving niet in staat is om zorg te bieden.

Netwerk GGZ Emergo

WhoCare? begeleidt het Netwerk GGZ Emergo in het schakelen naar een programmatorische aanpak, waarin er inhoudelijk en beheersmatig sterker verbonden wordt in functie van gemeenschappelijke doelen.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Netwerk GGZ Emergo