PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Verschillende partners werken samen om de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren in de provincie te verbeteren, ongeacht de sector. Door middel van zorgprogramma’s bundelt PANGG 0-18 krachten om de zorg en kennisdeling tussen partners te verbeteren. Het netwerk werd opgericht in 2015 en maakt deel uit van het nieuwe Geestelijk Gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, met een focus op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun omgeving.

PANGG 0-18

Dit netwerk GGZ voor kinderen en jongeren wenste zijn missie en visie te herzien, omdat doorheen de jaren de opdrachten van het netwerk gegroeid en gewijzigd zijn. Hieraan gekoppeld wordt ook nagedacht of de governance structuur van het netwerk nog aangepast is.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

PANGG 0-18