Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk, zet zich in voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die geen toegang hebben tot reguliere zorg. Naast medische zorg verlenen, verwijderen ze ook obstakels die mensen hinderen om zorg te krijgen, zoals financiële, culturele en geografische belemmeringen.

Dokters Van De Wereld

WhoCares? ging in gesprek met het team van COZO Antwerpen (Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie) en een aantal sleutelpersonen van Dokters van de Wereld België om enerzijds problematieken te analyseren en anderzijds zoveel mogelijk ideeën te capteren rond de invulling van de 0.5 functie en de positionering ervan in het bredere zorglandschap.

 

Met de input van alle betrokkenen schreef WhoCares? een visiedocument over de positionering van de halfdelijnsfunctie in de zorgsector. Dit document vormde de basis voor een teambegeleidingstraject en is de basis voor de deelname van DVDW aan het door de stad georganiseerde overleg.

 

Het team van COZO Antwerpen staat voor grote veranderingen die impact zullen hebben op henzelf en hun cliënten. DVDW wil hen ondersteunen en begeleiden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er zullen groepsbegeleidingen plaatsvinden om ruimte te bieden voor emoties en collectieve groei, met de leidinggevende als belangrijke ondersteuner. Dit bevat ook individuele coachingsgesprekken met de leidinggevende.

 

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Dokters Van De Wereld