UPC Duffel staat als gespecialiseerd centrum in voor acute (crisis)opvang en behandeling en voor zorg op middellange en lange termijn, in zowel gesloten als open afdelingen. Sinds 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst met het UZA, en volgde de erkenning als associatie ‘Universitaire Opleidingsdienst Psychiatrie’ bij de overheid.

 

UPC Duffel maakt samen met Schorshaegen (Duffel en Heist-op-den-Berg), Beschut Wonen Este, Revalidatiecentrum Pastel, Mobiel Crisisteam Emergo en Mobiel Team Emergo deel uit van vzw Emmaüs.

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel

WhoCares? begeleidt de formulering van een strategisch meerjarenplan voor de zorggroep van UPC Duffel.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel