Bij De Sleutel kunnen mensen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, evenals hun naasten, terecht voor zorg op maat. De Sleutel is vertegenwoordigd in diverse regionale drugoverlegorganen en is lid van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra voor Verslavings­zorg (VVBV). Ze werken per regio samen in specifieke samenwerkingsverbanden.

De Sleutel

De Sleutel is in volle transitie. Om de werking toekomstgericht duurzaam te maken, werd geopteerd voor een integratie van de afdelingen van De Sleutel in 3 psychiatrische zorggroepen. Op die manier wordt er sterkere lokale verankering nagestreefd en nauwere samenwerking tussen drugshulpverlening en psychiatrie. WhoCares? begeleidt deze transitie en zorgt tevens voor interim directeurschap van deze organisatie.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

De Sleutel