Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, biedt IGEMO diensten aan op verschillende beleidsdomeinen zoals klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen en welzijn. IGEMO groeit mee met haar lokale besturen en is het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’. De ambitie van IGEMO is om te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsverbanden binnen Rivierenland.

Igemo

WhoCares? begeleidt een traject met de Welzijnskoepel Rivierenland. Bedoeling is om de huidige werking en governance te evalueren en toe te werken naar een Welzijnskoepel 2.0 werking.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Igemo