YUNECO, het netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren Vlaams-Brabant, is opgericht in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Hierbij ligt de focus voornamelijk op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun omgeving. Samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, inclusief privépraktijken en aanbod gericht op volwassenen, zijn hierbij van groot belang.

 

Het aanbod van YUNECO is specifiek gericht op kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische stoornissen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de kinderjaren en adolescentie. Het aanbod varieert naargelang de leeftijdsgroep en er is speciale aandacht voor de overgangsfase van 18 tot 23 jaar.

Yuneco

Voor netwerk GG YUNECO stimuleerde WhoCares? als ad interim coördinator de lokale implementatie van de eerstelijnspsychologische zorg via het uitbouwen van een community van eerstelijnspsychologen en eerstelijnsorthopedagogen en lokale multidisciplinaire samenwerkingen in 5 eerstelijnszones.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Kan je ook onze hulp gebruiken bij een traject?

WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan!

>>

>>

Yuneco