Eerstelijnshuis Pioen

Een breed eerstelijnshuis in Vorselaar
Eerstelijnshuis Pioen
In Vorselaar daalde het aantal huisartsen sterk, waardoor inwoners moesten uitwijken naar eerstelijnszorg buiten de gemeente.
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
Eerstelijnshuis Pioen
In Vorselaar daalde het aantal huisartsen sterk, waardoor inwoners moesten uitwijken naar eerstelijnszorg buiten de gemeente.
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Context

In de gemeente Vorselaar is het aantal huisartsen de laatste jaren sterk gedaald, waardoor heel wat inwoners moeten uitwijken naar huisartsen of eerstelijnszorg buiten de gemeente. Door de grotere afstand stellen sommige patiënten essentiële zorg uit. Daarnaast is er steeds vaker een multidisciplinaire aanpak nodig om mensen gepast verder te helpen.   

 

Vorselaar besloot daarom een breed eerstelijnshuis op te richten. Financiële steun kwam er door een subsidie van het Departement Zorg, wat ruimte bood voor externe ondersteuning. 

Vraag van de klant

Verder bouwend op een afgeronde conceptuele fase kreeg WhoCares? de vraag om in 10 maanden de multidisciplinaire medische groepspraktijk Pioen up and running te krijgen. Van de opstart tot het vlot laten draaien van de dagelijkse praktijk via:

 

  • Begeleiding bij het opmaken van het projectplan en ondersteuning van de interne projectleider.
  • Uitwerking van de operationele, juridische en financiële structuur.
  • Begeleiding van een nieuwe huisarts in netwerkvorming en samenwerking met andere zorgverstrekkers, vormgeving van de missie en visie, en het teamoverleg opzetten.
Pioen - WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Onze aanpak

We richtten een stuurgroep op en werkten een stappenplan met mijlpalen uit. Deze stuurgroep was de aanjager en vormde het netwerk voor verbindingen met andere relevante initiatieven rond geïntegreerde en preventieve gezondheidszorg.    

 

Voor dit traject bundelde WhoCares? de krachten van een operationele projectmanager en een medisch expert, die een project- en een medisch team oprichtten om de implementatie van het breed eerstelijnshuis van A tot Z te begeleiden.

Gerealiseerde meerwaarde

Na een fijne en intense samenwerking kon de nieuwe multidisciplinaire groepspraktijk Pioen starten op het vooropgestelde moment. Deze realisatie kwam tot stand dankzij een geëngageerd, overtuigd en betrokken team met de ondersteuning van onder meer nabije hogescholen, het regionale ziekenhuis en heel wat partners.   

 

In dit nieuwe eerstelijnshuis kunnen de inwoners van Vorselaar nu in hun eigen gemeente terecht voor medische zorg. Pioen zet daarnaast sterk in op preventie, integratie met de geestelijke gezondheidszorg en samenwerking met de tweede lijn.   

 

De verstrengeling van zorg en welzijn – dankzij de fysieke nabijheid van de sociale dienst, het lokale dienstencentrum en verschillende gezondheidsinitiatieven van de gemeente – draagt bij aan het vergroten van de levenskwaliteit van de bevolking in Vorselaar. 

De klant aan het woord

Dit innovatieve geïntegreerde zorgproject kende alvast een geslaagde openingszitting.  WhoCares? verzorgde de procesbegeleiding waarbij een integrale aanpak van het opstellen van een projectplan, het bepalen van een missie en visie, tot de uitwerking van het aanbod en de dienstverlening tot hun opdracht behoorden.

Lieven Janssens,

Burgemeester Vorselaar

Zin in verandering gekregen?

Het team van WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan.

Of bekijk een andere case

>>

>>

Eerstelijnshuis Pioen