Go Ergo. Go!

Ergotherapeuten in de eerste lijn
Go Ergo. Go!
Samenwerking rond kwetsbare personen met handelingsproblemen, waarbij de ergotherapeut centraal staat.
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts
Go Ergo. Go!
Samenwerking rond kwetsbare personen met handelingsproblemen, waarbij de ergotherapeut centraal staat.
WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Wat doet het Fonds Dr. Daniël De Coninck?

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, in beheer bij de Koning Boudewijnstichting, investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Het wil de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren en gezondheids- en welzijnsprofessionals ondersteunen.

Vraag van de klant

Het Fonds selecteerde 6 projecten die inzetten op samenwerking rond kwetsbare personen met handelingsproblemen in een thuissituatie, waarbij de ergotherapeut een centrale rol speelt. Voor de projecten werden twee voorwaarden gesteld:

 

  • Deelnemen aan een lerend netwerk.
  • Een bijdrage leveren aan de creatie van een handleiding voor ergotherapeutisch handelen in de eerste lijn.

 

Het Fonds zocht externe ondersteuning voor de begeleiding van het lerend netwerk, de individuele coaching van de projecten en de wetenschappelijke ondersteuning van de creatie van de handleiding.

WhoCares? geïntegreerde zorg en welzijn experts

Onze aanpak

WhoCares? werkte voor deze opdracht als externe partner samen met de teams van Dominique Van de Velde van UGent en van Patricia De Vriendt van Arteveldehogeschool.

 

Voor de zes projecten werden regelmatige bijeenkomsten georganiseerd, waarbij WhoCares? in stond voor de uitwerking van de draaiboeken en de begeleiding. Tussen deze bijeenkomsten door werden de projecten individueel gecoacht door WhoCares? in samenwerking met de wetenschappelijke equipe.

 

De bijeenkomsten werden vormgegeven volgens de filosofie van een lerend netwerk. Elk project deelde zijn ervaringen en verhalen. Ze integreerden de opgedane info en kennis maximaal in hun eigen aanpak, wat zorgde voor de individuele groei van elk project.

 

Daarnaast werd er door alle partijen samengewerkt aan de handleiding voor ergotherapeutisch handelen in de eerste lijn.

Gerealiseerde meerwaarde

De handleiding voor ergotherapeutisch handelen in de eerste lijn werd in Brussel voorgesteld aan een publiek van organisaties en vertegenwoordigers uit de eerste lijn. Wij zijn fier dat we mochten meewerken aan deze mooie publicatie:

 

Bekijk de publicatie online >>

 

Het traject resulteerde in een veel groter bewustzijn in België rond het potentieel van ergotherapeuten in interdisciplinaire equipes in de eerste lijn. Zeker voor mensen met chronische zorgnoden en problemen op het vlak van handelingsbekwaamheid kunnen ergotherapeuten een groot verschil maken.

 

Voor de projecten zelf resulteerden het collectieve leren in een stevigere positionering van hun eigen mogelijkheden en sterktes.

De klant aan het woord

De basisingrediënten van een leernetwerk werden gegarandeerd door het sterke team van WhoCares?, UGent en Arteveldehogeschool. Een lerend netwerk kan pas slagen als alle personen en organisaties die eraan deelnemen, zich veilig weten, zich gehoord voelen en vrije ruimte hebben om te experimenteren, te mislukken, te herbeginnen en te leren.

 

We zijn alle betrokken ergotherapeuten, eerstelijnsprofessionals, procesbegeleiders, coaches en onderzoekers uitermate erkentelijk voor de energie en deskundigheid waarmee de eerstelijnsmeerwaarde van de ergotherapeut wordt verhelderd.

Tinne Vandensande,

Koning Boudewijnstichting

Zin in verandering gekregen?

Het team van WhoCares? staat voor je klaar. Samen pakken we jouw uitdagingen aan.

Of bekijk een andere case

>>

>>

Go Ergo. Go!